بازدیدکنندگان گرامی؛ لطفا قبل از ثبت نام در باشگاه مشتریان و خرید محصولات شرکت اکباتان به موارد ذکر شده حتما توجه فرمائید. مشاهده...
انجام رویدادهای فناورانه مشترک بین واحدهای دانشگاهی کاشان و نراق
مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای نراق، دلیجان و کاشان بر استفاده از زیرساخت‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه و صنعت برای انجام پروژه‌های مشترک و رویدادهای فناورانه توافق کردند.

در نشست هم‌اندیشی مسئولان توافق شد؛

انجام رویدادهای فناورانه مشترک بین واحدهای دانشگاهی کاشان و نراق

مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای نراق، دلیجان و کاشان بر استفاده از زیرساخت‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه و صنعت برای انجام پروژه‌های مشترک و رویدادهای فناورانه توافق کردند.

نشست هم‌اندیشی مسئولان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان و نراق با سرای نوآوری و مرکز تحقیقات فرش ماشینی واحد کاشان به منظور بررسی فرصت‌های تعامل و همکاری بین واحدهای دانشگاهی نراق، دلیجان و کاشان در حوزه صنعت نساجی با محور الیاف و فرش ماشینی در محل دفتر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق برگزار شد.

در این نشست هم‌اندیشی که منصور دیّاری رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی، رضا توانا معاون اجرایی سرای نوآوری فرش ماشینی شایا محمودیان رئیس مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، امین فروغی رئیس واحد نراق و دلیجان، مدیر مرکز رشد و مدیر ارتباط با صنعت این واحد دانشگاهی و دعوت از محمدعلی حسینی مدیر شرکت الیاف بافتینه دلیجان و شهرام ابراهیمی مدیر شرکت الیاف ترمه حضور داشتند به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های صنعت الیاف و فرش شهرستان دلیجان، احصای نیازهای صنعت و زمینه‌های همکاری دوجانبه واحدهای دانشگاهی پرداخته شد.

در حاشیه این جلسه بازدیدهایی از کارخانجات نساجی انجام شد و بین کارآفرینان و مدیران صنعت و دانشگاه تبادل نظر و گفت‌وگو صورت گرفت.

برگزاری دوره‌های تخصصی، استفاده از زیرساخت‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه و صنعت برای انجام پروژه‌های مشترک و رویدادهای فناورانه در این نشست هم‌اندیشی مورد توافق قرار گرفت.

تاریخ ثبت : 1401/04/04
    
 
  نام و نام خانوادگی : *
آدرس ایمیل یا شماره تماس : *
  دیدگاه : *